Home

S velkou lítostí vám musíme oznámit, že Rada StmPM, kde má každý z pořadatelů jednoho zástupce, se většinově usnesla, že letošní ročník StmPM 2020 NEPROBĚHNE. Všechny domluvené termíny soutěží a místa konání se přesouvají na příští rok 2021.