Aktuality

V roce 2018 probíhá 17. ročník Středomoravského poháru mládeže, který byl zahájen soutěží v Rymicích.  Během měsíců květen až září proběhne 13 soutěžních klání. Ukončení seriálu soutěží se slavnostním vyhlášením bude na poslední soutěži v Machové 8. září 2018.

 

Trocha statistiky ze sezóny 2017:

Sezónu 2017 máme za sebou, a tady je pár statistických údajů. Nejprve v kategorii starší žáci. Všech 13 soutěží se zúčastnilo 6 družstev. Minimálně 1 soutěže se zúčastnilo 16 družstev (9 z okresu Zlín a 7 z okresu Kroměříž). Nadpoloviční počet soutěží (7 a více) se zúčastnilo 13 družstev. Nejvíce vítězství (4) získalo družstvo ze Štítné nad Vláří, dále Štípa (3) a Racková (2). Nejvíce druhých míst (3) získaly shodně týmy ze Štítné nad Vláří, Záhlinic a Rackové. A největší počet 3. míst získalo družstvo z Rymic (4). Z hlediska počtu pódiových umístění to dopadlo následovně: Štítná nad Vláří (9), Racková (6) a Záhlinice (5). Nevíce neplatných pokusů „N“ mělo družstvo z Martinic (3). Nejlepší čas (12,40 s) dosáhlo družstvo ze Štípy. Nejhorší započtený čas mělo družstvo z Martinic (56,72 s). Nejrychlejší proud (12,29 s) mělo družstvo ze Štípy. Nejlepší čas na 2. místě byl 13,28 s (SDH Štítná nad Vláří v Mysločovicích). Nejlepší čas na 3. místě byl 14,49 s (SDH Racková v Ludslavicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na vítězství, byl 14,60 s (SDH Ludslavice v Tečovicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 2. místo, byl 15,63 s (SDH Štítná nad Vláří ve Vítonicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 3. místo, byl 16,73 s (SDH Záhlinice v Rackové). Nejvíce družstev (20) se zúčastnilo soutěže v Sazovicích.

A ještě slibovaná statistika ze sezóny 2017 v kategorii mladší žáci. Všech 13 soutěží se zúčastnilo 5 družstev. Minimálně 1 soutěže se zúčastnilo 17 družstev (10 z okresu Zlín a 7 z okresu Kroměříž). Nadpoloviční počet soutěží (7 a více) se zúčastnilo 15 družstev. Nejvíce vítězství (8)! získalo družstvo z Rymic, dále Mysločovice (3) a Loučka se Štípou (1). Nejvíce druhých míst (6) získal tým z Rusavy, dále Machová (4) a po jednom získali hasiči z Rackové, Loučky a Štípy. A největší počet 3. míst získala družstva z Rackové a Horního Lapače (4), následované Rusavou (3). Z hlediska počtu pódiových umístění to dopadlo následovně: Rymice a Rusava (9) a Racková (5). Nevíce neplatných pokusů „N“ měla družstva z Tečovic a Sazovic (2). Nejlepší čas (14,62 s) dosáhlo družstvo z Rymic. Nejhorší započtený čas mělo družstvo z Tečovic (48,66 s). Nejrychlejší proud (14,22 s) mělo družstvo z Rymic. Nejlepší čas na 2. místě byl 15,28 s (SDH Tečovice). Nejlepší čas na 3. místě byl 15,52 s (SDH Rusava). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na vítězství, byl 16,04 s (SDH Rymice). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 2. místo, byl 17,79 s (SDH Rusava). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 3. místo, byl 18,23 s (SDH Míškovice). Nejvíce družstev (31) se zúčastnilo soutěže v Sazovicích.