Aktuality

V roce 2019 proběhl 18. ročník Středomoravského poháru mládeže, který byl zahájen soutěží v Rymicích.  Během měsíců květen až září proběhlo 13 soutěžních klání. Ukončení seriálu soutěží se slavnostním vyhlášením bylo na poslední soutěži v Machové 7. září 2019. Vítězy se v kategorii mladší žáci stala Racková a v kategorii starší žáci Ludslavice.

Trocha statistiky ze sezóny 2018:

Sezónu 2018 máme za sebou, a tady je pár statistických údajů. Nejprve v kategorii starší žáci. Všech 13 soutěží se zúčastnilo 6 družstev. Minimálně 1 soutěže se zúčastnilo 16 družstev (7 z okresu Zlín a 9 z okresu Kroměříž). Nadpoloviční počet soutěží (7 a více) se zúčastnilo 13 družstev. Nejvíce vítězství (5) získalo družstvo z Rymic, dále Štípa (2), Racková A (2) a Tečovice A (2). Nejvíce druhých míst (4) získaly shodně týmy z Rymic a Ludslavic, následované Rackovou A (3). A největší počet 3. míst získalo družstvo z Rackové (4). Z hlediska počtu pódiových umístění to dopadlo následovně: Rymice a Racková A (9), Ludslavice (6). Nevíce (pouze 2) neplatných pokusů „N“ měla družstva z Martinic, Rusavy, Záhlinic, Vítonic a Žeranovic. Nejlepší čas (12,76 s) dosáhlo družstvo z Rymic (v Míškovicích). Nejhorší započtený čas mělo družstvo z Horního Lapače (39,78 s). Nejrychlejší proud (12,46 s) mělo družstvo z Rackové A (v Rackové). Nejlepší čas na 2. místě byl 13,78 s (SDH Racková A v Loučce). Nejlepší čas na 3. místě byl 14,47 s (SDH Žeranovice v Mysločovicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na vítězství, byl 14,96 s (SDH Machová v Horním Lapači). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 2. místo, byl 16,36 s (SDH Ludslavice v Rymicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 3. místo, byl 17,13 s (SDH Racková v Rymicích). Nejvíce družstev (24) se zúčastnilo soutěže v Rackové.

A ještě slibovaná statistika ze sezóny 2018 v kategorii mladší žáci. Všech 13 soutěží se zúčastnilo 6 družstev. Minimálně 1 soutěže se zúčastnilo 17 družstev (9 z okresu Zlín a 8 z okresu Kroměříž). Nadpoloviční počet soutěží (7 a více) se zúčastnilo 12 družstev. Nejvíce vítězství (5) získalo družstvo z Rymic, dále Racková A (3) a Mysločovice s Loučkou (2). Nejvíce druhých míst (5) získal tým z Rackové A, dále Loučka (3) a po dvou získali hasiči z Rymic a Štípy. A největší počet 3. míst získalo družstvo z Mysločovic (6), následované Rusavou, Horním Lapačem a Machovou (2). Z hlediska počtu pódiových umístění to dopadlo následovně: Racková A (9), Mysločovice (8) a Rymice (7). Nevíce neplatných pokusů „N“ měla družstva z Machové, Rackové a Rychlova (1). Nejlepší čas (14,03 s) dosáhlo družstvo z Rackové A (v Míškovicích). Nejhorší započtený čas mělo družstvo ze Sazovic (75,56 s) v Machové. Nejrychlejší proud (13,42 s) mělo družstvo z Loučky (v Machové). Nejlepší čas na 2. místě byl 15,53 s (SDH Loučka v Míškovicích). Nejlepší čas na 3. místě byl 15,80 s (SDH Mysločovice v Míškovicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na vítězství, byl 16,69 s (SDH Mysločovice v Záhlinicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 2. místo, byl 17,32 s (SDH Racková v Záhlinicích). Nejhorší čas, který v sezóně stačil na 3. místo, byl 18,96 s (SDH Machová ve Vítonicích). Nejvíce družstev (31) se zúčastnilo soutěže v Sazovicích.